Qalxanabənzər vəz (Tiroid)

Qalxanabənzər vəz (Tiroid)